Home » Nghiệp vụ kế toán

Cách hạch toán chi phí bán hàng của doanh nghiệp tài khoản 641

Để hach toán chi phí bán hàng của doanh nghiệp đúng và chính xác nhất bạn cần xác định được chi phí bán hàng bao gồm những khoản nào? Phần này Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách…

Read More »

Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh cần chú ý những gì

Khi định khoản hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh cần chú ý những quy định gì? Đó là câu hỏi của rất nhiều bạn đang làm kế toán nhưng chưa có kinh nghiệm. Kế toán Hà Nội xin…

Read More »

Cách hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp Tài khoản 642

Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách định khoản hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp Tài khoản 642 rất chi tiết. Gồm đầy đủ các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp và giải đáp Chi…

Read More »

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo quyết định 48 và 15

Chúng tôi xin chia sẻ File mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo quyết định 15 và quyết định 48 của Bộ tài chính. Các bạn có thể tải về tự học ở nhà hoặc chỉnh sửa…

Read More »