Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo quyết định 48 và 15

Chúng tôi xin chia sẻ File mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo quyết định 15 và quyết định 48 của Bộ tài chính. Các bạn có thể tải về tự học ở nhà hoặc chỉnh sửa để phù hợp với doanh nghiệp của mình.

File mẫu này Trung tâm đã thiết kế như 1 phần mềm kế toán, các bạn nhập phát sinh ở NHẬT KÝ CHUNG theo như hướng dẫn thì số liệu nó sẽ tự động chạy vào các loại sổ.

Lưu ý: Các bạn không biết thì không nên xóa dòng, cột hay sữa đổi bất kỳ điều gì mà mình không biết nhé, vì dữ liệu liên kết với nhau bằng công thức và hàm excel nên chỉ cần một sự thay đổi là toàn bộ file sẽ ảnh hưởng.

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo hình thức nhật ký chung bao gồm

Nhật ký chung:

khau tru thue gtgt Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo quyết định 48 và 15

Bảng phân bổ TK 142
Bảng phân bổ TK 242
Bảng Khấu hao TSCĐ 214
Sổ quỹ
Sổ tiền gửi Ngân hàng
Sổ tổng hợp công nợ Phải thu TK 131
Sổ tổng hợp công nợ Phải trả TK 331
Bảng cân đối số phát sinh Tài khoản tháng

KHO:

Danh mục hàng hóa
Bảng kê Phiếu nhập kho
Bảng kê Phiếu xuất kho
Bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn
Danh mục ngày tháng
Bảng phân bổ chi phí mua hàng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH – THUẾ:

Bảng cân đối số phát sinh TK năm
Bảng cân đối kế toán (Mẫu B-01/DNN)
Báo cáo Kết quả kinh doanh (Mẫu B-02/DNN)
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (Mẫu B-03/DNN)
Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu B-09/DNN)
Tờ khai quyết toán thuế TNDN (Mẫu 03/TNDN)
Phụ lục 03-1A/TNDN (BCKQKD)
Phụ lục 03-2A/TNDN (Chuyển lỗ)

Các bạn có thể tải mẫu sổ sách kế toán theo QĐ 48 và QĐ 15 theo hình thức nhật ký chung trên Excel tại đây:

Mẫu sổ sách kế toán theo quyết định 48 trên Excel

Mẫu sổ sách kế toán theo quyết định 15 trên Excel

Chú ý: Nếu bị lỗi fonts chữ nên các bạn cần down thêm Fonts chữ nữa nhé: Tìm và download trên google.com.vn

– Các bạn chỉ cần giải nén ra – > Vào fonts rồi : Ctrl + A ( Chọn toàn bộ ) Rồi copy ( Ctrl + C)
– Tiếp đó các bạn vào : Start – > Run ( Mục tìm kiếm ) Rồi gõ : Fonts – > Mở file fonts ra rồi pas ( Ctrl + V ) toàn bộ vào đó là ok
– Thế là các bạn đã cài đẩy đủ bộ fonts chữ rồi.

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Xếp hạng trung bình 5 / 5. Số phiếu: 1

Chưa có ai đánh giá

You May Also Like

About the Author: ketoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *