Hàm Excel mã số thuế, VNĐ, USD

Lớp học kế toán thuế xin chia sẻ một số hàm ứng dụng trong Excel + Hàm TestTaxCode(Ma_So_Thue) : kiểm tra mã số thuế. + Hàm VND(baonhieu) : chuyển số tiền VND bằng số thành số tiền bằng chữ tiếng việt.

ke toan tren excel Hàm Excel mã số thuế, VNĐ, USD

Một số hàm ứng dụng trong Excel
+ Hàm TestTaxCode(Ma_So_Thue) : kiểm tra mã số thuế.
+ Hàm VND(baonhieu) : chuyển số tiền VND bằng số thành số tiền bằng chữ tiếng việt.
+ HàmUSDVN(baonhieu) : chuyển số tiền bằng số USD thành số tiền bằng chữ tiếng việt.
+ Hàm USD(baonhieu) : chuyển số tiền bằng số tiền USD thành số tiền bằng chữ tiếng anh.

Hướng dẫn cài đặt
+ Tải file for_cc.xla và lưu vào PC Tải file tại đây
+ Mở Excel
+ Chọn menu Tools >> chọn Add-Ins… >> xuất hiện cửa sổ Add-ins
+ Chọn Brower… >> chọn file for acc.xla vừa tải trên.>>đánh dấu check vào for_cc
+ OK

Vậy là Bạn có thể sử dụng các hàm trên. Các hàm trên được chứa trong Danh sách hàm trong Function User Difined
(Nếu không có hiệu lực hàm bạn xem và mở Tools/Add-Ins >>đánh đấu check vào dòng for_cc

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Xếp hạng trung bình 5 / 5. Số phiếu: 3

Chưa có ai đánh giá

You May Also Like

About the Author: ketoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *