Dịch vụ quyết toán thuế

Sắp đến thời hạn quyết toán thuế nhưng doanh nghiệp bạn đang bận rộn với công việc  kinh doanh , phòng kế toán đang bận rộn với chứng từ nội bộ không còn thời gian để nắm bắt kịp thời các chính sách thuế thay đổi chóng mặt trong năm 2014. Vì vậy bộ hồ sơ chứng từ  sổ sách kế toán sẽ có nhiều sai sót và sẽ có nguy cơ xuất toán chi phí dẫn tới truy thu thuế và phải nộp phạt thuế.

Vậy giải pháp nào để DN bạn không bị TRUY THU THUẾ VÀ NỘP PHẠT trong kỳ quyết toán này??? 

Có một sự thật là: Khi quyết định thành lập công ty để “làm ăn” thì bạn phải tuân thủ mọi quy định của Pháp luật. Và thuế là một trong những yếu tố thường làm “đau đầu” không ít những nhà quản trị doanh nghiệp. Đơn vị kinh doanh phải làm rõ mọi nguồn thu – chi của mình với chi cục Thuế quan có thẩm quyền. Sớm hay muộn thì quyết toán thuế là việc bạn phải nghĩ đến. Với một công ty vừa và nhỏ, bạn phải quyết toán thuế sau 5 năm. Còn những đơn vị doanh nghiệp lớn thì thường là theo chu kỳ hàng năm.

Làm thế nào để khi quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN với chi phí là thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thuế??

Dịch vụ soát xét quyết toán thuế của KẾ TOÁN VIỆT NAM sẽ giúp bạn giảm thiếu tối đa về thuế phải nộp trong khuôn khổ pháp luật.

Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp phát hiện kịp thời các sai phạm và thực hiện điều chỉnh kịp thời những sai phạm đó (nếu có) trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm tra.

Những chuyên gia của chúng tôi sẽ “tạm thời” thay mặt doanh nghiệp của bạn đứng ra làm việc với cơ quan thuế với mục đích là để hạn chế thấp nhất mức tiền phải nộp phạt (trong trường hợp bị phạt).

1

Kiểm tra và soát xét lại toàn bộ hiện trang sổ sách kế toán và chứng từ của Doanh nghiệp, sau đó hoàn thiện chứng từ sao cho phù hợp với Quy định của pháp luật về thuế nhằm giảm thiểu tối đa số thuế phải nộp.

2

Kiểm tra toàn bộ chứng từ đầu vào có đầy đủ để được khấu trừ VAT hay không? Cũng như đủ điều kiện được tính vào chi phí hợp lý chưa?

3

Kiểm tra bộ hồ sơ chứng từ của việc ghi nhận doanh thu đã đầy đủ chưa (có biên bản giao nhận hàng không, ngày của hóa đơn có trùng với ngày của phiếu xuất kho và biên bản giao nhận hàng hay không?).

4

Kiểm tra giá vốn hàng bán đơn vị đã tính đúng với một trong 4 phương pháp tính giá xuất kho chưa? Chứng từ của giá vốn có đủ điều kiện để được tính vào chi phí hợp lý chưa?

5

Kiểm tra giá vốn hàng bán đơn vị đã tính đúng với một trong 4 phương pháp tính giá xuất kho chưa? Chứng từ của giá vốn có đủ điều kiện để được tính vào chi phí hợp lý chưa?

6

Kiểm tra khoản chi phí lãi vay có phù hợp để được tính vào chi phí hợp lý hay không…? (Gồm kiểm tra hợp đồng vay, kiểm tra cách tính chi phí lãi vay, kiểm tra xem việc vay có phù hợp không).

7

Kiểm tra bộ hồ sơ chi phí tiền lương có đầy đủ hợp đồng và phụ lục hợp đồng lao động, và quy chế lương không? Có đóng BHXH hay không? Và cách tính thuế TNCN có phù hợp không?

8

Kiểm tra bộ hồ sơ của tài sản cố định có đầy đủ chứng từ chứng minh quyền sở hữu hay không?

9

Kiểm tra bộ hồ sơ của chi phí công tác phí, chi phí tiền cơm, chi phí tiền trang phục, tiền vé máy bay…có đầy đủ chứng từ theo quy định hay không?

10

Tư vấn , điều chỉnh số liệu chứng từ kế toán, doanh thu, chi phí, lãi lỗ…

11

Tư vấn các vấn đề xử lý sai phạm về thuế

12

Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hạch toán theo đúng chuẩn mực

13

Lập lại toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính năm. Đống thời sẽ đại điện DN  giải trình hồ sơ với cơ quan thuế