Đề thi ngành kế toán ngân hàng tổng hợp

Đề thi ngành kế toán ngân hàng sẽ giúp cho những bạn ứng tuyển vào ngân hàng làm quen được với những nghiệp vụ cơ bản về việc hạch toán các khoản tiền trong ngân hàng. Sau đây là một số câu hỏi trắc nghiệm kế toán ngân hàng mà Trung tâm Kế toán Hà Nội xin chia sẻ với các bạn

Câu 1:

Tăng giá trị bảo đảm tiền vay của ngân hàng luôn
a) Lớn hơn tổng giá trị nợ vay
b) Nhỏ hơn tổng giá trị nợ vay
c) Bằng tổng giá trị nợ vay

 Câu 2:

Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng
a) Được tất toán ngay khi tài khoản hết số dư
b) Được tất toán ngay khi tài khoản hết số dư 6 tháng không thấy họat động lại
c) Được tất toán ngay khi có yêu cầu của chủ tài khoản

Câu 3:

Các ngân hàng thương mại phải phân lọai nợ vay và trích lập dự phòng
a) Hàng tháng
b) Hàng quí
c) Hàng Năm
d) Câu a họăc b hoặc c tùy ngân hàng

Câu 4:

Để đảm bảo nguyên tắc nhất quán trong kỳ kế họach,ngân hàng:
a) Ngân hàng chỉ sử dụng phương pháp thực thu,thực chi lãi tiền vay,tiền gửi
b) Chỉ sử dụng phương pháp dư thu,dư chi lãi tiền vay,tiền gửi
c) Chỉ sử dụng phương pháp phân bổ thu nhập,phân bổ chi phí

Câu 5:

Ngân hàng phát hành giấy tờ có giá có chiết khấu,số tiền hạch toán vào tài khoán phát hành giấy tờ có giá là:
a) Mệnh giá
b) Mệnh giá trả lãi
c) Số tiền thực ngân hàng thu
d) Gía trị trường của giấy tờ có giá

Câu 6:

Tính trả lãi trước chỉ có thể được áp dụng cho
a) Mọi trường hợp huy đồng tiền gửi (tiết kiệm)
b) Chủ thể áp dụng cho các trường hợp ngân hàng phát hành giấy tờ có giá c) Cả a và b
d) Tất cả đều sai

Câu 7:

Khi huy động tiền gửi(tiết kiệm)có kỳ hạn,ngân hàng:

a) Đều phải tính và hạch tóan lãi phải trả
b) Không phải tính và hạch tóan lãi phải trả
c) Có trường hợp tính,có trường hợp không tính và hạch tóan lãi phải trả
d) Câu b va a đúng

Câu 8:

Khách hàng vay chủ động trả nợ trước hạn là biếu hiện của;
a) tốt
b) xấu
c) vừa tốt vừa xấu

d) câu a hoặc b

 Câu 9:

Ngân hàng giải ngân một khỏan cho vay bằng chuyển khỏan chuyển vào tài khỏan tiền gửi của người thụ hưởng không cùng một ngân hàng thì giá trị tổng kết bằng tài sản của ngân hàng sẽ:
a) không thay đổi
b) tăng lên
c) giảm đi
d) tất cả đều sai

Câu 10:

Ngân hàng giải ngân một khỏan cho vay bằng tiền mặt thì giá trị tổng kết bằng tài sản của ngân hàng sẽ:
a)không thay đổi
b)tăng lên
c)giảm đi
d)tất cả đều sai

Câu 11:

Hệ thống TKKT do BTC ban hành cho các DN nói chung ko thể áp dụng trong KT NHTM do hoạt động của NHTM có đặc điểm riêng:
a. Đúng
b. chưa xác định
c. sai

Câu 12:

Phân loại theo tính chất pháp lý của chứng từ thì chứng từ KTNH được phân loại
a, CT gốc, CT ghi sổ, CT TM, CTCK
b. CTCK, CTTM, CT khác
c, CT do KH lập, CT nội bộ của NH, CTTM, CTCK
d, CT gốc, CT ghi sổ
e, CT do KH lập, CT nội bộ của NH

Câu 13:

NH phát hành GTCG có phụ trội, giá bán của CT:
a. Nhỏ hơn mệnh giá CT
b. Chưa xác định mệnh giá CT
c. Lớn hơn mệnh giá CT d, Bằng mệnh giá CT

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Xếp hạng trung bình 0 / 5. Số phiếu: 0

Chưa có ai đánh giá

You May Also Like

About the Author: ketoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *