Chi phí cho nhân viên đi nghỉ mát, du lịch, nghỉ lễ tết được tính có được trừ khi tính thuế TNDN hay không???

Chắc hẳn nhiều bạn đang thắc mắc không biết Chi phí cho nhân viên đi nghỉ mát, du lịch, nghỉ lễ tết được tính có được trừ khi tính thuế TNDN hay không??? Và nếu được tính thì mức được trừ là bao nhiêu ?

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này các bạn theo dõi bài viết sau nhé!

Ví dụ: Công ty Kế toán Việt Nam tổ chức cho nhân viên đi du lịch ở Hạ Long với tổng chi phí phát sinh là 150.000.000 đồng. Vậy khoản chi phí này có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?

Căn cứ theo Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Chương I, Điều 1 quy định như sau:

“Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con  của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng.

Quỹ lương thực hiện trong năm được quy định tại tiết c, điểm 2.5, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính:

+ Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).

+ Việc trích lập dự phòng tiền lương phải đảm bảo sau khi trích lập, doanh nghiệp không bị lỗ, nếu doanh nghiệp bị lỗ thì không được trích đủ 17%.

Với ví dụ trên, Công ty Kế toán Việt Nam có quỹ lương thực tế thực hiện là 1 tỷ đồng thì việc xác định  01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế 2014 của doanh nghiệp như sau: (1.000.000.000 đồng : 12 tháng) = 100.000.000 đồng. Vậy chi phí đi du lịch được trừ của công ty là 100.000.000 đồng, phần còn lại 50.000.000 là chi phí không được trừ.

Chúc các bạn học tốt !

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Xếp hạng trung bình 0 / 5. Số phiếu: 0

Chưa có ai đánh giá

You May Also Like

About the Author: ketoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *