Home » Báo cáo tài chính

Chức năng nhiệm vụ của kế toán

Chức năng nhiệm vụ của kế toán: –          Quan sát, thu nhận và ghi chép một cách có hệ thống hoạt động kinh doanh hàng ngày các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các sự kiện kinh…

Read More »

Hướng dẫn cách tính quý của năm trong excel

Hướng dẫn cách tính quý của năm trong excel nhanh nhất Trong excel không có hàm hỗ trợ để tính quí của năm. Để tính được quí của năm chúng ta có thể sử dụng một số hàm…

Read More »

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân 2013

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân 2013 Bạn là người phải chịu thuế thu nhập cá nhân bạn nên biết cách tính thuế thu nhập cá nhân như sau: Thuế thu nhập cá nhân là loại…

Read More »